Nhà Máy San Fang Việt Nam

Với việc thực hiện thi công hệ thống PCCC cho công ty giai đoạn mở rộng II và bảo trì toàn bộ hệ thống PCCC của nhà máy.

 

0927.019.019
challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon